Jõekääru

Kasvatajad

Me oleme õnnelikud, et meil on nii hea laagripersonal ja tublid abilised Jõekäärul!

Kasvatajad ja abipersonal on vanuses 17-85 ja veel edasi. Kõik nad on valmis tegutsema, et noorte suvi oleks tähendusrikas ja edukas, et noored õpiksid eesti kultuuri ja tutvuksid uute inimestega.
Suvekodu töötajad on peaaegu kõik eestlased, mõned on tulnud spetsiaalselt Eestist, et meiega oma kogemusi jagada. Mitmed on endised kasvandikud, kes on põnevil, sest nad saavad tegutseda ning edasi anda oma suvekogemused järgmisele põlvkonnale. Siin on ka vabatahtlikke, täiskasvanuid, kes osalevad rõõmuga suvekodu tegevuses, töötades oma vabast ajast Jõekäärul. Me oleme väga selle poolt, et lapsevanemad töötavad suvekodus, et paremini mõista suvekodu miljööd.( Tihti valitakse ka võimalus töötada koos teiste lastevanematega köögis). Eraldi tuleb nimetada meie kultuurihoidjaid,isiksusi, kes tulevad igal aastal ja nii juba aastakümneid ning annavad edasi oma oskusi ja teadmisi nii kunstis, käsitöös,spordis ja Eesti ajaloos.

Igas tares on vähemalt üks kasvataja ja üks abikasvataja. Kui on aga rohkem lapsi, eriti väiksemate tares, siis määratakse rohkem kasvatajaid, et suvekodu töötaks hästi.

Personali hulka kuuluvad ka erinevate oskustega inimesed, kes tegutsevad ja viivad läbi erialaseid tegevusi. Nendeks on kunstijuht, keeleõpetaja, ujumistreener ja vetelpäästeinstruktor ja ka kasvatajad, kes õpetavad uusi tegevusi ja spetsiifilisi oskusi. Suvekodus on ka juhataja, abijuhataja, med.õde ja peakokk koos abilistega.

Kõikidele personalitöötajatele on olemas tuba ( tavaliselt voodikoht koos toakaaslasega), mis on tavaliselt ka taredes või teistes suvekodu ehitistes(köögimaja teisel korrusel, sauna tagatoas jne). Kasvatajad elavad koos oma kasvandikega samas tares, omades eraldi tuba kasvandike kõrval.

TULEMAS

Talgupäev
Jõekääru Vilistlaste Laager!
Talgupäev
National Estonian Foundation of Canada

TOETA

Meie tegevust võib toetada läbi Eesti Sihtkapitali Kanadas!