Jõekääru

Kasvatajad ja Programmi Juhid

Kui soovid töötada Jõekäärul, siis siit leiad sellekohase sooviavalduse.

 

Kasvataja, abikasvataja ja tehnilised töölised:

Kasvataja vastutab kasvandike turvalisuse, õnnelikkuse, põnevuse, toetuse, julgustamise ning heaolu eest nii kaua, kui nad laagris viibivad. Laagris ei ole keegi kasvandikele tähtsam kui kasvataja. Nad on nii ema, isa, õpetaja, eeskuju ja parim sõber kasvandikele. Kasvatajad suhtlevad otse laagrijuhatajatega ja neilt oodatakse tähelepanu ja koostööd.

 

Töökohustused:

1) Kindlustada kasvandikele nii füüsilist kui psühholoogilist turvalisust

 • tagada turvaliselt korrastatud ja varustatud keskkonda
 • kindlustada, et tagavaraplaan on olemas ilmamuutatuste või teiste ootamatuste korral
 • olla teadlik ja valvel iga kasvandiku laagri sisseelamisega
 • tutvustada igat tegevust ja piirkonda selgete instruktsioonidega
 • juhendada ja aidata tare rühma koristamisega ja edustada austust oma keskkonna vastu

2) Rühma struktureerimine

 • praktiline ajaplaneerimine
 • luua signaal rühma kokku kutsumiseks
 • kontrollida rühma ilma liigse domineerimiseta
 • toime tulema hädaolukordade ja segadustega
 • planeerida ja läbi viia tegevusi, mis aitavad kasvandikel uusi sõprusi luua
 • kindlustada, et negatiivse ja hävitava käitumisega (kas füüsiline, sõnaline, emotsioonaalne) tegeletakse kohe ja asjakohaselt

3) Luua toetavaid suhteid

 • näidata entusiasmi tegevuste suhtes ja võtta nendes juhtiva rolli
 • edustada kasvandike osavõttu laagri tegevustes
 • näidata austust oma eakaaslaste ja kaastööliste vastu
 • siiralt pingutada, et aidata vähem kogenuid töölisi
 • vastata küsimustele toetaval viisil
 • selgelt sõnastada, mida kasvandikelt oodatakse
 • viia lõpuni välja varem sõnastatud ootusi

4) Pakkuda võimalusi oskusi arendada

 • õpetada hommikutunde laagrijuhataja palumisel ja edustada iga kasvandiku aktiivset osavõttu
 • planeerida kaasahaaravaid tegevusi
 • olla teadlik tegevuste valdkondandest
 • esitada juhised selgelt lühidalt ja vanuse kohaselt
 • õpetada järk-järgult, et oleks lihtsam õppida

TULEMAS

Talgupäev
Jõekääru Vilistlaste Laager!
Talgupäev
National Estonian Foundation of Canada

TOETA

Meie tegevust võib toetada läbi Eesti Sihtkapitali Kanadas!